Ungekulturen i Randers får nu eget hus

Foto: Randers Kommune.
dato

Randers Kommune støtter foreningen RUK - Randers Unge Kultur med 170.000 kroner over de næste 2 ½ år.

Dette vil sikre, at foreningen kan fortsætte med at skabe kulturaktiviteter for unge i kommunen. RUK har siden 2019 arrangeret forskellige kulturelle begivenheder, herunder musikarrangementer, digtoplæsninger og teaterimprovisationer, i samarbejde med spillestedet Cafe Von Hatten.

Med den økonomiske støtte fra kommunen kan RUK fortsætte med at leje lokaler i Von Hatten Hus, som er ejet af Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune.

Dette er i tråd med kommunens kulturpolitik for 2023-2026, der har en ambition om at skabe et ungekulturhus i Von Hatten Hus.

RUK har også etableret samarbejder med andre lokale institutioner og foreninger, og har skabt forbindelser til ungenetværk på både regionalt, nationalt og internationalt plan.


https://www.randers.dk/nyheder/ungekulturen-i-randers-faar-nu-eget-hus/
Kilde: Randers Kommune