Nyheder fra Langå

4 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Langå og omegn

Job tilbydes:
Kirkesanger ved Langå og Torup kirker
En stilling som kirkesanger ved Langå og Torup Kirker, er ledig pr. 01.03.2023 Stillingen er på 10 timer ugentligt. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Gudstjenester på søn og helligdage, herunder ind-og udgangsbøn, der vil være ca. 12 dobbelt gudstjenester på et år, hvor du både skal møde i Langå og derefter i Torup eller omvendt. Herudover er der en månedlig plejehjemsgudstjeneste på Ældrecenter Kildevang i Langå. Deltage til bisættelser/begravelser og vielser i begge kirker. Langå Sogn har 2984 indbyggere, Torup Sogn har 179 indbyggere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med organisten og præsten, som begge er tilknyttet de to sogne. Vi forventer at du: - Er en rutineret sanger, der kan lede salmesangen. - har relevant uddannelse og basisviden inden for kirkemusik og kirkefaglighed. - at du er positiv og imødekommende, med interesse for kirkens arbejde - er udadvendt og har gode samarbejdsevner Ansættelse sker ved Langå Sogns Menighedsråd beliggende Ulstrupvej 30, 8870 Langå Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Thomas Sannino på mobil 5099 4128 mail 8632fortrolig@sogn.dk Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kontaktperson Thomas Sannino på mail til 8632fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17.02.2023 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler og sangprøve forventes at finde sted torsdag den 22.02.2023 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
LANGÅ MENIGHEDSRÅD
Indrykket 3. februar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk