Færdiggørelsen af Ny Havnevej vil genere trafikken i Romalt

Foto: Indtil Ny Havnevej er færdig i starten af juli skal trafikanter til og fra Romalt følge denne omkørsel. Det gælder også al trafik til fx Genbrugspladsen, Pantstationen og XL-BYG..
dato

Fra den 24. juni 2024 bliver Kristrup Engvej spærret permanent på det sted, hvor vejen skal krydses af Ny Havnevej. Samtidig bliver Romalt Boulevard midlertidigt spærret samme sted indtil Ny Havnevej åbner i starten af juli. Afspærringerne vil påvirke trafikken til og fra Romalt, ligesom trafik til XL-BYG, Pantstationen og Genbrugspladsen skal ud på en mindre omkørsel.

Skal man til og fra Romalt i bil, bliver det i det kommende stykke tid nødvendigt at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Som led i færdiggørelsen af Ny Havnevej bliver Kristrup Engvej nemlig fra den 24. juni 2024 spærret permanent på det sted, hvor vejen skal krydses af Ny Havnevej. Samtidig bliver Romalt Boulevard midlertidigt spærret samme sted, og det betyder, at der reelt set kun er én vej ind og ud af området. Nemlig via Romalt Boulevard mod syd i krydset ved Grenåvej.

Afspærringerne kommer derfor til at påvirke trafikken til og fra Romalt, ligesom trafik til XL-BYG, Pantstationen og Genbrugspladsen skal ud på en mindre omkørsel.

Romalt Boulevard vil være spærret indtil Ny Havnevej åbner i starten af juli 2024. Det sker for at færdiggøre Ny Havnevejs krydsning over Kristrup Engvej og den vejforbindelse som vil gøre, at trafikken i den nordlige ende af Romalt Boulevard fremover kan komme til og fra området via Ny Havnevej.

Risiko for kø
"Vi har kunnet etablere en stor del af Ny Havnevej i det skjulte, men det sidste arbejde med at færdiggøre kryds og koble vejen på det eksisterende vejnet kan ikke undgå at genere trafikken. Spærringen af Kristrup Engvej og Romalt Boulevard vil betyde, at mange ikke kan køre den vej, de plejer, og da trafikken bliver ledt samme sted hen, vil der især i myldretiden være risiko for kø," siger Thomas Langballe, der er ingeniør i Veje og Trafik.

Foruden Kristrup Engvej og Romalt Boulevard er Clausholmvej i øjeblikket også spærret i nordgående retning i forbindelse med, at Ny Havnevej skal kobles på krydset ved Grenåvej. Og mens både Clausholmvej og Romalt Boulevard ventes åbnet igen samtidig med Ny Havnevej, er afspærring af Kristrup Engvej permanent.

Her vil det fremover udelukkende være muligt for cyklister og gående at passere. Det betyder også, at Romalt Boulevard, når den åbner igen, ikke længere har forbindelse til Kristrup Engvej for bilister, der altså i stedet kommer til at køre ad Ny Havnevej.

Ny Havnevej bliver etableret for at forbedre adgangen til den nye Randers Havn med god forbindelse til Motorvej E45. Vejen bliver også den nye adgangsvej til genbrugsplads, pantstation og Romalt, samt de virksomheder der i øvrigt ligger i området.

Desuden har vejen betydning for realiseringen af Flodbyen og vil, når Klimabroen er etableret, bidrage til at aflaste trafikken på Randers Bro.


https://www.randers.dk/nyheder/faerdiggoerelsen-af-ny-havnevej-vil-genere-trafikken-i-romalt/
Kilde: Randers Kommune