6 aktører indgår partnerskabsaftale for at sikre vækst og styrke arbejdsmarkedet

Foto: Randers Kommune.
dato

Randers Kommune indgår partnerskabsaftale for at sikre vækst og et velfungerende arbejdsmarked i kommunen. Aftalen, der løber fra maj 2023 til december 2025, er indgået mellem kommunen, aktører på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren.

Partnerskabet har til formål at skabe gode betingelser for virksomhederne i Randers Kommune, sikre tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, fremme valget af erhvervsuddannelser blandt unge og sikre beskæftigelse for så mange som muligt.

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, udtaler, at partnerskabet vil have fokus på det erhvervsfaglige område og på at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, da der er brug for flere faglærte i kommunen. 

Partnerskabet vil iværksætte forskellige initiativer, herunder udviklingen af en strategi for lærlingeuddannelser, fokus på at tiltrække flere unge til uddannelser med gode jobmuligheder samt opkvalificering af ufaglært arbejdskraft. Partnerskabet vil også fremme rummelighed på arbejdsmarkedet og øge kendskabet til virksomhedernes samfundsansvar.

Formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, Bo Vestergaard, udtaler, at partnerskabsaftalen er et vigtigt skridt i retning af at sikre et velfungerende arbejdsmarked i kommunen. Han mener, at det er helt rigtigt at fokusere på de unge under uddannelse og opkvalificering af ufaglærte, og at partnerskabet er et stærkt redskab til at styrke beskæftigelsen og kan bringe kommunen langt.

Aftalen vil også arbejde på at give folkeskoleelever en god introduktion til erhvervsuddannelser gennem praktikophold og sikre, at flere unge vælger erhvervsuddannelser og får en uddannelsesaftale.

Parterne i partnerskabet er Randers Kommune, Dansk Industri, Dansk Erhverv, FH-Randers, Tradium og Business Randers.

Alt i alt er partnerskabsaftalen et vigtigt skridt i retning af at sikre et velfungerende arbejdsmarked i Randers Kommune, der kan tilpasse sig skiftende økonomiske forhold og støtte borgere, virksomheder og unge i at opnå succes.

Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.