BORGERMØDE - HEGN OM FUSSINGØ? 28. MAJ 2024

Fri Natur - Borgermøde Fussingø 28. maj 2024
Profilbillede
dato

Fri Natur og MTB Randers arrangerer borgermøde tirsdag 28. maj kl. 18:45-21:15 i Ålum Forsamlingshus, Gamle Viborgvej 374, 8920 Randers.

Fri Natur inviterer til borgermøde om planerne for hegn om Fussingø.

Randers Byråd har med stemmerne 16 mod 15 vedtaget at give tilladelse til at indhegne Fussingø. Beslutningen baner vejen for etableringen af en såkaldt naturnationalpark.
Efter planerne skal der opsættes et 2 meter højt og 14,5 kilometer langt hegn - og der skal udsættes stude (tyre) og kronhjorte, der skal fældes træer, grøfter skal ødelægges og området skal gøres vådere.

Fri Natur vil med borgermødet hjælpe med at dele viden om konsekvenserne ved planerne - og åbne debatten for hvad naturforandringerne betyder for naturen, miljøet - og for de naturelskere, der kommer i Fussingø.

OPLÆG
Der bliver oplæg af fagpersoner - samt repræsentanter fra lokale foreninger
- se program nederst.

DEBAT OG NETVÆRK
Der vil være mulighed for debat - og for at skabe kontakter til andre naturelskere og lokale foreninger.

PAUSE

Undervejs kan man købe drikkevarer, kaffe og kage.

STED

Ålum Forsamlingshus
Gamle Viborgvej 374, 8920 Randers
Plads til op til 120 pers

BAGGRUND

Naturnationalparkerne har været kontroversielle på grund af indførelsen af radikale metoder for naturpleje, kaldet rewilding. På én gang søger man at gavne naturen ved at indhegne naturen, udsætte husdyr i indhegningen, ændre vandstanden ved at ødelægge dræn og tildække grøfter, foretage fældninger og påføre skade på træer, så de hurtigere går i forrådnelse.

Udfordringen er, at metoderne kun er baseret på nogle få kortvarige videnskabelige studier - langtidseffekterne i Danmark er derfor endnu ukendte.

HAR DU EN HISTORIE ?

Fri Natur hører gerne fra lokale foreninger og borgere, som vil blive berørt af planerne - og som gerne vil hjælpe med arrangementet - eller med at videregive deres viden og fortælle deres historie.

Skriv til frinatur@frinaturdanmark.dk - eller ring til 2896 6930

--- PROGRAM ---

18:30 Dørene åbnes - drikkevarer kan købes
18:45 Velkomst
18:50 Oplæg og debat (opdateres)
* Skov, klima og natur - Palle Madsen ph.d. Baggrund: 30 års forskning i skove
* Bagsiden af medaljen: Når rewilding skader beskyttet natur - (Oplægsholder opdateres)
* Friluftslivet i indhegninger ? - Thomas Larsen Schmidt. Outdoor Konsulent, DGI
20:00 Pause - drikkevarer og kage
20:10 Oplæg og debat (opdateres)
* Risiko, erstatningsansvar og andre konsekvenser ved at færdes blandt store dyr - Kristiane Klindt, Sekretariatsleder i Dansk Islandshesteforening
* Data fra Mols: Nærved-hændelser og ulykker i naturplejeprojekter med store dyr siden 2016 - Fri Natur
* Hvordan påvirkes lokale foreninger ? - Sune Krøis Randers MTB
* Opdateres
21:15 Small talk - drikkevarer
21:30 Tak for i aften

OM FRI NATUR

Fri Natur er en landsdækkende forening som arbejder for en fri, varieret og tilgængelig natur. Fri Natur ønsker, at skal skabes større og mere sammenhængende naturområder - uden hegn. Læs om Fri Natur og bliv medlem på https://frinaturdanmark.dk/
Kilde: Redaktionen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.